News

News/comments regarding the European Real Estate Market

REIT Adviser fastholder her ved indgangen til 2020 en positiv vurdering af kontorudlejningsmarkedet i Paris


Primo 2020 \\ Update


Vi har tidligere på året argumenteret for at søge eksponering til kontorejendomsmarkedet i Paris, fordi udbud- efterspørgselssituationen for udlejer/ejer er attraktiv. Dette konstateres dels ved en meget lav tomgang i CBD på under 2 pct. dels ved store lejestigninger ved genudlejning. Uden for CBD oplever selskaber som eksempelvis ICADE tillige faldende tomgang og prisstigninger ved genudlejning.


I vores/Din portefølje forsøger vi at udnytte den positive udvikling i Paris ved at være investeret i ICADE, GECINA, Societe Fonciere Lyonnais (SFL) samt i Colonial, som har ca. 50 pct. af porteføljen i Paris.


Det er interessant at konstatere at flere af de nævnte selskaber til trods for de attraktive markedsforhold fortsat handler under NAV (Net Asset Value), når aktierne erhverves på børsen. Det betyder, at man erhverver de underliggende ejendomme i selskaberne med en rabat i forhold til, hvad ejendommene handles til i det direkte ejendomsmarked. Ved investering i disse selskaber undgår man endvidere de handelsomkostninger, der måtte være ved at købe ejendommene i det direkte marked.


Vi forventer, at 2020 bliver endnu et år med en stærk lejeudvikling i Paris og vi ser ikke den store risiko for et stigende udbud, idet mulighederne for at udvide kontorejendomsmarkedet i CBD er meget begrænset. Der er til gengæld god plads til nybyggeri udenfor CBD, hvilket må forventes at begrænse lejestigningspotentialet der.


Article Archive


For a look at older articles, follow the link to the documents page