Nyheder

Seneste

Intelligent Ejendomsinvestering

29/03/2019 \\ REIT Adviser baggrund

EPRA REITS Information

10/04/2019 \\ Noterede REITs i EU

Link to old stories

Dateline \\ News Category

REIT Adviser fastholder her ved indgangen til 2020 en positiv vurdering af kontorudlejningsmarkedet i Paris


Primo 2020 \\ Update

Vi har tidligere på året argumenteret for at søge eksponering til kontorejendomsmarkedet i Paris, fordi udbud- efterspørgselssituationen for udlejer/ejer er attraktiv. Dette konstateres dels ved en meget lav tomgang i CBD på under 2 pct. dels ved store lejestigninger ved genudlejning. Uden for CBD oplever selskaber som eksempelvis ICADE tillige faldende tomgang og prisstigninger ved genudlejning.


I vores/Din portefølje forsøger vi at udnytte den positive udvikling i Paris ved at være investeret i ICADE, GECINA, Societe Fonciere Lyonnais (SFL) samt i Colonial, som har ca. 50 pct. af porteføljen i Paris.


Det er interessant at konstatere at flere af de nævnte selskaber til trods for de attraktive markedsforhold fortsat handler under NAV (Net Asset Value), når aktierne erhverves på børsen. Det betyder, at man erhverver de underliggende ejendomme i selskaberne med en rabat i forhold til, hvad ejendommene handles til i det direkte ejendomsmarked. Ved investering i disse selskaber undgår man endvidere de handelsomkostninger, der måtte være ved at købe ejendommene i det direkte marked.


Vi forventer, at 2020 bliver endnu et år med en stærk lejeudvikling i Paris og vi ser ikke den store risiko for et stigende udbud, idet mulighederne for at udvide kontorejendomsmarkedet i CBD er meget begrænset. Der er til gengæld god plads til nybyggeri udenfor CBD, hvilket må forventes at begrænse lejestigningspotentialet der.Link to old stories

Dateline \\ News Category

Kommentarer til det europæiske ejendomsmarked

FY2018 for Tyske Boligselskaber

27/03/2019 \\ Update

Så er årsregnskaberne 2018 aflagt for de Tyske Boligselskaber. Trods en ubrudt række af gode resultater ser vi ind i en fortsat periode med stigende resultater. Nybyggeriet er tiltaget, men er fortsat under den nye efterspørgsel. Der er boligmangel i de voksende storbyer. Byggeomkostningerne, ikke mindst jordpriserne i de store byer, er væsentligt over de bogførte værdier i boligselskaberne. Grundet lejeregulering der typisk kun giver mulighed for ca. 2% lejestigning årligt, mens den “frie leje” typisk er 25-40% højere, er der er en meget lang periode forude med synlig vækst. Disse boligejendomme kan erhverves indirekte for mellem 3-4% i startafkast. Med en typisk forsigtig belåning under 50% til låne renter på niveau 1,5% bliver der altså 4-6% afkast af egenkapitalen før den synlige regulerede vækst. Største risiko er yderligere reguleringer som politisk er interessante, men som bare ikke afhjælper boligmanglen - tværtimod. Og det ved politikerne også godt. Vi er overvægtet tyske boliger.


Gamle Artikler


For a look at older articles, follow the link to the documents page


FIND US

 

 

Malmøgade 3, 2100 Copenhagen, Denmark

Søren Gjelstrup:

Telephone: +45 21 35 82 17

Email: sgj@reit-adviser.dk

Morten Schou:

Telephone: +45 23 70 74 90

Email: msc@reit-adviser.dk

 

QUICK LINKSHOME  | NEWS

DOCUMENTS  |RETURNS

ABOUT US  |  CONTACT US

REIT Adviser ApS CVR: 39 90 37 25